Available courses

Упражнения Обектно Ориентирано Програмиране  МИИТ 1 курс редовно. Бивш: "Упражнения Обектно Ориентирано Програмиране  МИИТ 1 курс редовно"

Обектно Ориентирано Програмиране  ИТМОМ 1 курс редовно. Бивш: "Упражнения Обектно Ориентирано Програмиране  ИТМОМ 1 курс редовно"

Лабораторни упражнения по Право и правни информационни системи Ciela 

Курс специално създаден за изпита по ОСКА 2 ри курс СИ задочно. Операционни системи и компютърни архитектури, 2 курс СИ, задочно.

Лекции и упражнения Компютърни системи и комуникации. спец. Математика, информатика и информационни технологии ІІ курс (редовно обучение) Създаден през ЗИМЕН триместър, 2018 / 2019. Бивш курс: "Лекции и упражнения Компютърни системи и комуникации ". 

Операционни системи и компютърни архитектури 2 курс софтуерно инженерство редовно

Курсът е създаден за магистри 2г. Провежда се ден и половина събота и неделя. На Java е. Засяга 10 теми от увод в програмирането на Java макар че би трябвало да се занимава с АСД

СПЕЦИАЛНОСТ: Технология на софтуерното производство и внедряване

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: Магистър