Available courses

Упражнения Обектно Ориентирано Програмиране  МИИТ 1 курс редовно. Бивш: "Упражнения Обектно Ориентирано Програмиране  МИИТ 1 курс редовно"

Обектно Ориентирано Програмиране  ИТМОМ 1 курс редовно. Бивш: "Упражнения Обектно Ориентирано Програмиране  ИТМОМ 1 курс редовно"

Лабораторни упражнения по Право и правни информационни системи Ciela 

Курс специално създаден за изпита по ОСКА 2 ри курс СИ задочно. Операционни системи и компютърни архитектури, 2 курс СИ, задочно.

Лекции и упражнения Компютърни системи и комуникации. спец. Математика, информатика и информационни технологии ІІ курс (редовно обучение) Създаден през ЗИМЕН триместър, 2018 / 2019. Бивш курс: "Лекции и упражнения Компютърни системи и комуникации ". 

Операционни системи и компютърни архитектури 2 курс софтуерно инженерство редовно

Курсът е създаден за магистри 2г. Провежда се ден и половина събота и неделя. На Java е. Засяга 10 теми от увод в програмирането на Java макар че би трябвало да се занимава с АСД

СПЕЦИАЛНОСТ: Технология на софтуерното производство и внедряване

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: Магистър

СПЕЦИАЛНОСТ: Технология на софтуерното производство и внедряване

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: Магистър


СПЕЦИАЛНОСТ: Технология на софтуерното производство и внедряване

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: Магистър


СПЕЦИАЛНОСТ: Технология на софтуерното производство и внедряване

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: Магистър (преди официално проф. Терзиева)

СПЕЦИАЛНОСТ: Технология на софтуерното производство и внедряване

ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: Магистър

Б семестър


Курс създаден за магистри 2г. Продължава ден и половина в събота и неделя.
СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - САС, МСП, ГСПИ, СИИ + БИАЕ (магистри, 2 г.) – І курс ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ  магистър (2 г., втора година от обучението)

спец. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ І курс (редовно обучение)

спец. Математика, информатика и информационни технологии – І курс (редовно обучение)

(упражнения)

Създаден за специалност Софтуерни технологии и дизайн (СТД),  задочно, І курс. Провежда се 3 пъти по половин ден, но не непременно в събота и неделя.